Velkomen til Aurland Kabel-TV

Aurland Kabel-TV (AKTV) er eit kabelnettselskap som formidlar tv-signal i Aurland. AKTV er eit sjølveigd selskap eigd av abonnentane. Selskapet vart skipa i 1988 og har i dag om lag 300 abonnentar. I tillegg er det 70 som har breiband via nettet. Primærområdet vårt er Aurland sentrum, Klokkargarden, Kvam, Høydalen, Åtnes og opp dalen til og med Loven. Selskapet leverer pr. i dag ikkje til dei andre bygdene i kommunen.

Våre samarbeidspartnar på TV er Canal Digital (TV). AKTV formidlar deira grunnpakke som analoge signal, dette utgjer i dag 12 kanalar. Det er også mogleg å motta digitale signal dersom ein har dekoder eller kortlesar for IDTV. Ein vil då få tilgang til ytterlegare 36 faste kanalar og 15 valgfrie kanalar i den digitale grunnpakken, som kostar kr.300,- ekstra pr.år.. Dekoder for digitale signal får ein kjøpt ved å ta kontakt med Canal Digital på telefon nr. 06090 eller sjekk på www.canaldigital.no.

Aurland Kabel-TV vert leia av eit styre på 5 personar. Øvste styringsorgan i selskapet er årsmøtet.