Nyhende

Ekstraordinært Årsmøte / Generalforsamling 23.11.2017 Kl 19.00

13. november 2017  |  Nyhende

Det vert kalla inn til ekstraordinær generalforsamling  Torsdag  23 November 2017-kl 19.00

på Aurland Fjordhotell.

Vegen vidare for AKTV

02.10.2017 Driftsproblem på nettet.

2. oktober 2017  |  Nyhende

Nette er ustabilt i området Høydalen/Klokkardgarden idag 02.10.2017. p.g.a. nettfal.

Dette skal etter planen rettast i morgon 03.10.2017

Spørsmå kan rettast til tlf 95172509

 

Års reknskap 2016

27. mars 2017  |  Nyhende

Årsberetning 2016

27. mars 2017  |  Nyhende

Årsberetning 2016

Sak til Årsmøte 20.04.2017

27. mars 2017  |  Nyhende

Sak til Årsmøte 20.4.2017 – Auke i abonnementsavgift

Innkalling til Årsmøte i AKTV 2017

27. mars 2017  |  Nyhende

Innkalling til årsmøte i AKTV 2017

Driftsavtale med 2tal elektro.

27. august 2015  |  Nyhende

Aurland KabelTV har inngått avtale med 2tal elektro AS i Lærdal som no utfører drift, service og vedlikehald. Henvendingar går som før direkte til vår vakt-telefon 48147101 der Gjermund Fimreite vil koordinere mobilisering .
Vi vil presisere at problem med TV inne i huset som ikkje er relatert til AKTV sitt ansvar med å levere TV-signal, vil bli fakturert av 2tal elektro AS direkte til den enkelte abonnent.

Årsmøtereferat for Aurland Kabel-TV 2015

4. mai 2015  |  Nyhende

årsmøtereferat 2015

Forbetra tilbod frå Sognenett

14. juni 2012  |  Nyhende

Sognenett som er vår samarbeidspart på breibandsida, har no gjort vedtak om kjøp
av ny sentral /CMTS. Dette vil medføre fleire fordeler for dei som har breiband  via
AKTV sitt nett, mellom anna enklare feilretting, større stabilitet og auka hastigheit.
I første omgang vil det truleg vere tale om linje på 10/3 Mbps, men det vil vere mogleg med
større hastigheiter om dette er ynskjeleg frå kundane.
Ny sentral vil truleg vere på plass i løpet av august / september.