Det skjer stadig endringar i kanaltilbodet i grunnpakken frå Canal Digital.
Me vel difor å leggja ut link til Canal Digital si eiga side for dette, slik at oversikten
til ei kvar tid er oppdatert. Denne gir ein oversikt over kva kanalar som blir formidla
analogt, digitalt og no også i HD. For komplett kanaloversikt sjå her .

I tillegg kan du også tinga tilleggspakkar sjølv frå Canal Digital, bl. a. TV2 Premier League.